Tersine Mühendislik Nedir ?

Yazılımda Tersine Mühendislik, uygulama bilgilerini elde etmek için bir yazılım sistemini kısmen veya tamamen analiz etme eylemidir. Yazılımda Tersine Mühend…